Header2023ny

Lundqvist Goalie Camp 22-26/7 (v30) 2024 - Henrik besöker EJ Campen // Henrik will NOT visit the camp

Publicerad 2023-11-08 19:24
Tyvärr måste vi meddela att Henrik av privata skäl med största sannolikhet inte kan besöka Lundqvist Goalie Camp i vecka 30 (22-26/7) sommaren 2024. I övrigt kör vi Campen enligt plan och Henrik besöker Campen vecka 29. // Unfortunately, we have to announce that for personal reasons Henrik most likely cannot visit the Lundqvist Goalie Camp in week 30 (22-26/7) in the summer of 2024. Otherwise, we run the camp according to plan and Henrik visits the camp week 29. //Göran Pegenius
Göran Pegenius
Md md md instagram hem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub