Header2023ny

Lundqvist Goalie Camp : vecka 29 + 30 : 2024

För att kunna anmäla dig till Camperna måste du ha gjort följande steg:

  1. Registrera deltagaruppgifter för varje deltagare på följande länk Registrera deltagaruppgifter här
  2. Registrera ett MyClub konto (kommer direkt efter anmälan ovan) OBS, du behöver inte skapa ett nytt Myclubkonto om du har ett tidigare under samma mailadress! Under Mina Sidor i Myclub kan du sedan uppdatera dina uppgifter.
  3. ANMÄL DIG TILL EN CAMP HÄR

Anmälan: Öppnar Torsdag 9 November kl 17:00

Läs även fliken "VILLKOR" för betalning, återbetalning mm.


To register for the Camps, you must have done the following steps:

  1. Sign up for basic info on the following link. Register personel details here
  2. Register a MyClub account (comes immediately after notification above). Note, you do not need to create a new MyClub account if you have a previous one under the same email address! On "Mina Sidor" in Myclub you can update your personal details.
  3. REGISTER FOR A CAMP HERE

Registration: Open up Thursday 9 Nowember at 17:00

Md md md instagram hem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub