Header2023ny

Lovcamper 2023-2024

För att kunna anmäla dig till Camperna måste du ha gjort följande steg

Anmälan till IS- och FYS-camperna i Göteborg öppnar: Torsdag 7 sep kl 17:00

  1. Registrera deltagaruppgifter på följande länk Registrera deltagaruppgifter här
  2. Registrera ett MyClub konto (kommer efter anmälan ovan) OBS, du behöver inte skapa ett nytt Myclub-konto om du har ett tidigare under samma mailadress! Under Mina Sidor i Myclub kan du sedan uppdatera dina uppgifter.
  3. ANMÄL DIG HÄR

Anmälan till Fredrikshamn: Anmälan görs direkt till Fredrikshamn på www.fik.dk. Anmälan öppen


To register for the Camp, you must have done the following steps:

Registration for ICE- and OFF-ICE camps in Gothenburg will open up: Thursday 7 sep at 17:00

  1. Sign up for basic info on the following link. Register personel details here
  2. Register a MyClub account (following notification above). Note, you do not need to create a new MyClub account if you have a previous one under the same email address! On "Mina Sidor" in Myclub you can update your personal details.
  3. SIGN UP FOR CAMPS HERE
Md md md instagram hem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub