Header

Lovcamper 2019-2020

För att kunna anmäla dig till Camperna måste du ha gjort följande steg:

OBS! Du skall registrera dig igen och uppdatera dina uppgifter om du har deltagit hos oss tidigare och har nya uppgifter såsom ny klubb, e-post, storlekar mm!

  1. ALLA måste registrera NYA deltagaruppgifter på följande länk Registrera deltagaruppgifter här
  2. Registrera ett MyClub konto (kommer efter anmälan ovan) OBS, du behöver inte skapa ett nytt Myclubkonto om du har ett tidigare under samma mailadress!
  3. ANMÄL DIG TILL EN CAMP HÄR

Anmälan är ÖPPEN


To register for the Camper, you must have done the following steps:

You shall register again and update your personal details if you have joined us before and have new personal details such as new club, e-mail, jersey size etc

  1. Sign up for basic info on the following link. Register personel details here
  2. Register a MyClub account (following notification above). Note, you do not need to create a new MyClub account if you have a previous one under the same email address!
  3. SIGN UP FOR CAMPS HERE

Registration is OPEN

Md md md instagram hem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub