Header

Lundqvist Goalie Camp 2021

P.g.a. Corona ställdes sommarhockeyskolan in 2020.

Gruppindelning och veckonummer (andra datum) gäller även för sommaren 2021. Deltagarna blir alltså bara ett år äldre.
Alla anmälda sommaren 2020 flyttas automatiskt över till samma grupp och vecka sommaren 2021. Det gäller både ordinarie grupper samt reservlistor.

............

Due to Corona, the summer hockey school was canceled in 2020.
Group division and weekly number (other dates) also apply to the summer of 2021. The participants will thus only be one year older.
All registered in the summer of 2020 are automatically transferred to the same group and weekly in the summer of 2021. This applies to both regular groups and reserve lists.

Md md md instagram hem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub