Header

Villkor / terms

BETALNINGSVILLKOR
 1. Avgiften är uppdelad i anmälningsavgift (1000 kr (sommarcamp) och 500kr (lovcamp)) och campavgift (återstående del av avgiften).
 2. Anmälningsavgiften betalas senast 10 dagar efter anmälan.
  • Efter anmälan får du information om betalningsmöjligheter.
 3. Slutbetalning av campavgift skall göras senast 30 april för sommarcamper och en månad innan campen startar för lovcamper.

OBS ! Du som anmält reservplats betalar EJ anmälningsavgift. Anmälningsavgiften betalas om och när du blir antagen till campen.


BANKUPPGIFTER

BANKGIRO: 247-8865
IBAN: SE5550000000050011127260
SWIFT: BIC ESSESESS
BANKADRESS: Skandinaviska Enskilda Banken, Företag Göteborg City, Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg


ÅTERBUD

Sommarhockeyskolan

 1. Anmälningsavgiften är bindande och återbetalas ej oavsett orsak till återbud.
  • Vid återbud före 30 april återbetalas hela campavgiften (exkl. anmälningsavgift) oavsett orsak.
  • Vid återbud från 30 april till campstart återbetalas 50% av campavgiften (exkl. anmälningsavgift) om vi hittar en ersättare.
  • Vid återbud med uppvisande av läkarintyg återbetalas 100% av campavgiften (exkl. anmälningsavgift).
 2. För elev som påbörjat hockeyskolan, men inte fullföljer veckan sker ingen återbetalning. Vi hänvisar till privat försäkring för eventuell kompensation.

Eventuell återbetalning görs i augusti.

Lovcamper Göteborg

 1. Anmälningsavgiften är bindande och återbetalas ej oavsett orsak till återbud.
  • Vid återbud senast en månad innan campstart återbetalas campavgiften (exkl. anmälningsavgift) oavsett orsak.
  • Vid återbud mindre än en månad innan campstart återbetalas 50% av campavgiften (exkl. anmälningsavgift) om vi hittar en ersättare. I annat fall sker ingen återbetalning.
 2. För elev som påbörjat Lovcampen, men inte fullföljer campen sker ingen återbetalning. Vi hänvisar till privat försäkring för eventuell kompensation.

Eventuell återbetalning görs efter aktuell camp.

Lovcamper (Fredrikshamn och Oslo)

När det gäller anmälan, betalning och återbud till Fredrikshamn och Oslo (Vålerenga) hänvisar vi till www.fik.dk respektive www.vifbredde.no


FÖRSÄKRING

Svenska spelare

Frölundas sommarhockeyskola är auktoriserad av Svenska Ishockeyförbundet. Svenska deltagare är omfattas därmed av förbundets Lag- och ungdomsförsäkring (genom Svedea) under veckan samt vid resa till och från sommarhockeyskolan.

Om du behöver utnyttja din försäkring skall du kontakta Svedea på 0771-160 199 alternativt idrottsskador@svedea.se

Hockeyskolan har ingen ytterligare elevförsäkring.

Du kan läsa mer om försäkringsvillkoren för Lag- och ungdomsförsäkringen på Svenska ishockeysförbundets hemsida www.swehockey.sealternativt www.svedea.se/sif

Direktlänk:http://www.swehockey.se/Omforbundet/Forbundsinformation/Forsakringsinformationforlagochungdom/

https://www.svedea.se/gruppforsakringar/ishockey

Utländska spelare

Ovanstående försäkring gäller enbart spelare i svenska klubbar. Utländska spelare måste därför själva ha en privat olycksfallsförsäkring.

För mer information om vad som gäller för utländska spelare hänvisar vi till Pensum på tel. 08-410 065 06


BILDER
I samband att du bekräftar anmälan godkänner du också att vi får publicera bilder på Facebook, Instagram, Frolundacamps.se och att våra partners har rättigheter att publicera bilderna på deras hemsidor och social medier. Bilder som publiceras görs helt utan koppling till namn eller personnummer.


FELAKTIG ANMÄLAN

Om du med avsikt eller av misstag anmält dig till en camp som underårig kommer anmälan att raderas av Frölunda Camps. Anmälan kommer ej flyttas över till en annan camp utan raderas permanent. Frölunda Camps informerar via mail att platsen är raderad. Ansvaret för att anmälan görs till "rätt" camp ligger hos den som gör anmälan. Frölunda Camps tar inget ansvar för att anmälan görs till "rätt" camp.

Md md md instagram hem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub