Header

Joel Lundqvist Hockey Camp 2020

För att kunna anmäla dig till Camperna måste du ha gjort följande steg:

  1. Registrera deltagaruppgifter för varje deltagare på följande länk Registrera deltagaruppgifter här
  2. Registrera ett MyClub konto (kommer direkt efter anmälan ovan) OBS, du behöver inte skapa ett nytt Myclubkonto om du har ett tidigare under samma mailadress!

Anmälan är STÄNGD

Se även fliken "VILLKOR" för betalning, återbetalning mm.


To register for the Camps, you must have done the following steps:

  1. Sign up for basic info on the following link. Register personel details here
  2. Register a MyClub account (comes immediately after notification above). Note, you do not need to create a new MyClub account if you have a previous one under the same email address.

Registration for camps is NOT OPEN

Md md md instagram hem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub