Header

Joel Lundqvist Hockey Camp 2020

"UTVECKLINGSGRUPP – DAGELEV" ---- 4000 SEK

"TJEJGRUPP U11-U13 - DAGELEV" ---- 4000 SEK

"TJEJGRUPP U13-U16" ---- 4400 SEK

"UTVECKLINGSGRUPP – INKVARTERING" --- 4800 SEK

"ELITUTVECKLINGSGRUPP" ---- 5000 SEK


  1. Avgiften är uppdelad i anmälningsavgift (1000 kr) och campavgift (återstående del av avgiften).
  2. Anmälningsavgiften betalas senast 10 dagar efter anmälan.
  3. Slutbetalning av campavgift skall göras senast 30 april. Faktura erhålles i god tid innan detta datum.
Md md md instagram hem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub