Header

Joel Lundqvist Hockey Camp 2021

P.g.a. Corona ställdes sommarhockeyskolan in 2020.
Gruppindelning och veckonummer (andra datum) gäller även för sommaren 2021. Deltagarna blir alltså bara ett år äldre.
Alla anmälda sommaren 2020 flyttas automatiskt över till samma grupp och vecka sommaren 2021.

"3-DAGS-CAMP UTVECKLINGSGRUPP – DAGELEV" ---- 1900 SEK

"UTVECKLINGSGRUPP 2013 – DAGELEV" ---- 1900 SEK

"UTVECKLINGSGRUPP – DAGELEV" ---- 4000 SEK

"TJEJGRUPP 2008-2010 - DAGELEV" ---- 4000 SEK

"TJEJGRUPP 2005-2007" ---- 4400 SEK

"UTVECKLINGSGRUPP – INKVARTERING" --- 4800 SEK

"ELITUTVECKLINGSGRUPP" ---- 5000 SEK


  1. Avgiften är uppdelad i anmälningsavgift (1000 kr) och campavgift (återstående del av avgiften).
  2. Anmälningsavgiften betalas senast 10 dagar efter anmälan.
  3. Slutbetalning av campavgift skall göras senast 30 april. Faktura erhålles i god tid innan detta datum.
Md md md instagram hem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub